گروه
اعلام فهرست اسامی داوطلبان آزمون استخدامی پیمانی 1396 جهت بررسی مدارک
1397/07/26
بدینوسیله فهرست اسامی داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ 96/10/1 به شرح جدول ذیل اعلام می گردد. لذا ضروری است داوطلبان م...
ادامه مطلب 1397/07/26 اطلاعیه
 
دسته
1397(1)